Σχετικά με την Yuboto


Η Yuboto Ltd, ιδρύθηκε το 2007 από δύο Έλληνες μηχανικούς έμπειρους στον χώρο των τηλεπικοινωνιών με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας mobile marketing για να καλύψει τις ανάγκες της τότε ανερχόμενης αγοράς του bulk-SMS.

Παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις στο mobile marketing, η Yuboto επεκτείνει τη δράση της σε νέες υπηρεσίες του κλάδου, προσφέροντας σήμερα το πιο ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες του πιο σύγχρονου και απαιτητικού marketing.

Μέσα από την πορεία αυτή, η Yuboto σύντομα αποτέλεσε στρατηγικό συνεργάτη των πιο καταξιωμένων επιχειρήσεων της Ελληνικής αγοράς χάρης την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσίων της.

Σήμερα πλέον η Yuboto έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στην σταθερή τηλεφωνία, αποτελώντας τον πλέον αξιόπιστο πάροχο υπρηεσιών VoIP για εταιρίες και ιδιώτες.yubotoSmart Communications

Επίσημος Πιστοποιημένoς συνεργάτης της Yuboto στην Κύπρο


Η Smart Communications Ltd με 10 χρόνια παρουσία στον χώρο της επικοινωνίας, είναι ο αποκλειστικός και πιστοποιημένος συνεργάτης της Yuboto Ltd Ελλάδας, προσφέροντας στην αγορά της Κύπρου υπηρεσίες mobile marketing και τηλεπικοινωνιακών λύσεων υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων όπως αποστολής SMS, mms+ (που αποτελεί καινοτομία Yuboto) καθώς και υπηρεσίες voice messaging, leads generator και τηλεφωνικών surveys (αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές έρευνες)

Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές και το “Yuniverse”, που αποτελεί την τετραπλά βραβευμένη πλατφόρμα προετοιμασίας και αποστολής mobile marketing επικοινωνίας της Yuboto, η Smart Communications Ltd παρέχει για πρώτη φορά στον Κύπριο επαγγελματία τα πλεόν σύγχρονα και ολοκληρωμένα εργαλεία επικοινωνίας.yuboto cyprus